CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Rock'n 3 (Japan)


Rock'n 3 (c) 1999 Jaleco.


- TECHNICAL -


Main CPU : 68000 (@ 12 Mhz)

Sound Chips : YMZ280B (@ 16.9344 Mhz)


Screen orientation : Vertical

Video resolution : 224 x 320 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 32768


Players : 1

Control : 8-way Joystick

Buttons : 2


- SERIES -


1. Rock'n Tread (1999)

2. Rock'n Tread 2 (1999)

3. Rock'n 3 (1999)

4. Rock'n MegaSession (1999)

5. Rock'n 4 (2000)


- STAFF -


* Sound Staff :

Sound producer : Teruyuki Mori

Arrange & Composition : Tetsuya Yoshikawa

Sound directors : Hiroshi Tanabe, Masanori Tanabe, Naoki Takehana, Tatsuya "Anie" Nishimura, Masaru "UNI" Yokota, Shin-ichirou Nakamura

Coordinaor : Yuji Ohno

Recording engineers : Osamu Konishi, Seiki Ochiai

Guitarist : Shin-ichi Iwai

Vocalists : You-U, Naoto Fuga, Steven Wolf, Kazuyo (from SPY), Paul Keymour, Hedel Bendel, Shin-ichi Ishihara, Tomohiko, Kaori Yano, Yumi Oki, Akiko Takano, RIE, Goro Oshima, Saeko, Yoshito Fuchigami, George -MA- Ikeru, Nancy


* Hardware Staff :

Hardware designers : Katsuaki Takita, Nobuyuki Arai

Mechanical designers : Hirofumi Henmi, Yoshinori Harada, Ryoichi Sasaki

Industrial & Graphic designers : Yoshitaka Yabe, Kazuto Ikegami, Hiroyuki Kuroyanagi, Gen Yamaguchi, Kouji Ikenoue, Yuka Kasuya


* Software Staff :

Game programmers : Natsuo Seki, Satoru Arai, Makoto Nakanishi

Graphic designers : Yusuke Yoshida, Onihei Hasegawa, Akira Miyazaki, Takehiko Murata, Kenichi Takebe

Game directors : Kazuhiro Kurihara, Kotarou Mituzuka

Executive producers : Hiroyasu Ichizaki, Teruo Yoshikawa