CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Rock'n Tread 2 (Japan)


Rock'n Tread 2 (c) 1999 Jaleco.


- TECHNICAL -


Main CPU : 68000 (@ 12 Mhz)

Sound Chips : YMZ280B (@ 16.9344 Mhz)


Screen orientation : Vertical

Video resolution : 224 x 320 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 32768


Players : 1

Control : 8-way Joystick

Buttons : 2


- SERIES -


1. Rock'n Tread (1999)

2. Rock'n Tread 2 (1999)

3. Rock'n 3 (1999)

4. Rock'n MegaSession (1999)

5. Rock'n 4 (2000)


- STAFF -


* Sound Staff :

Sound producer : Teruyuki Mori

Arrange & Composition : Tetsuya Yoshikawa

Sound directors : Hiroshi Tanabe, Naoki Takehana, Tatsuya "Anie" Nishimura, Masaru "UNI" Yokota, Shin-ichirou Nakamura, Toru Ohara, Naoko Yoshida

Coordinaor : Yuji Ohno

Recording engineer : Osamu Konishi

Guitarist : Shin-ichi Iwai

Vocalists : Kazuyo (from SPY), Steven Wolf, Shin-ichi Ishihara, You-U, RIE, Hedel Bendel, Naoto Fuga, Tomohiko, Ke-Ko, Lisa Ohki, Akiko Takano


* Hardware Staff :

Hardware designers : Katsuaki Takita, Nobuyuki Arai

Mechanical designers : Hirofumi Henmi, Yasuo Yamazaki, Yoshinori Harada

Industrial & Graphic designers : Kazuto Ikegami, Gen Yamaguchi, Kouji Ikenoue, Yuka Kasuya


* Software Staff :

Game programmers : Natsuo Seki, Satoru Arai

Graphic designers : Yusuke Yoshida, Onihei Hasegawa, Kenichi Takebe

Assistant directors : Kotarou Mituzuka, Taku Sugawara, Makoto Nakanishi

Game director : Kazuhiro Kurihara

Executive producers : Hiroyasu Ichizaki, Teruo Yoshikawa