CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Martial Masters (ver. 104, 102, 102US)


Martial Masters (c) 2001 IGS.


- TECHNICAL -


IGS PGM hardware


Main CPU : 68000, Z80, ARM7

Sound Chips : ICS2115


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 448 x 224 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette colors : 2304


Players : 4

Control : 8-way Joystick

Buttons : 4


- TRIVIA -


In China, the game is known as "Xing Yi Quan" (pronounce "Shin Yi Ken").


- STAFF -


Executive Producer : Ming-Der Tsai

Chief Consultant : Ray

Chief Director : Zhi-Zhong Yin

System Programmer : L.C.N

Programmer : Michell, Y.C.A

Program Support : Ray, H.S.W

Planner : Zhi-Zhong Yin, K.S, Zhong-Ren Gao, Rong-Chang Xie

CPU AI : K.S

Character Design : Ming-Qin Tsai, Joseph, James, Muta, K.S, Yin, Rong-Chang Xie, P.S, Benson, Ponpon

Music : Eddie, Morisson

Sound Effect : Dean, James

Art Director : Suan

Animation Director : Joseph

Animation Consultant : Ming-Qin Tsai, Joseph

Original Art : Ming-Qin Tsai, Joseph, Yao-kun Lai, Samuel Chu, George

Animation Checker : Muta

Animator : Ponpon, Benson, Sue-Ping Chen, W.C.L, Baby Boy, L.H.Z, LEI, A.B.s, James, Maggi Chung, S.K.S

Titles & Demo : Suan, W.C.L

Layout : Suan

Background : Y.K.S, L.S.J, Jeffery, Swallow Yang

Art Designer : Benson, Muta, L.G.W, Chiu, Elvis Chen, P.S, Job, C.H. Jiun, Gun, Wei, Pipy, Kai, Seed, Alien, Michael

Special Effect : Benson, Hark Lin, Lei

Tester : LA.I GI, B.B, Lockhart, Hugo, J.G.L

Producer : Ko-Chu Lee, Paul Chiang, A.C CHEN, Tzung-Hui Cheng

Executive Producer : Benson, James, Yin, Rong-Chang Xie, P.S, LEI, A.B.S

Announcer : James, Kang Dian Hong, Lei Wei Yuan, Fang Xi, Fang Yi De, Fan Rui Jun, Wang Bo Sen, Huang Shi wei, Gray Gleason