CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Mobile Suit Gundam EX Revue


Mobile Suit Gundam EX Revue (c) 1994 Banpresto.


- TECHNICAL -


Main CPU : 68000 (@ 16 Mhz)

Sound Chips : X1-010 (@ 16.666666 Mhz)


Screen orientation : Horizontal

Video resolution : 384 x 224 pixels

Screen refresh : 60.00 Hz

Palette Colors : 32768


Players : 2

Control : 8-way joystick

Buttons : 4


- SERIES -


1. Mobile Suit Gundam - Kidou Senshi Gundam (1993)

2. Mobile Suit Gundam EX Revue (1994)

3. Kidou Butouden Gundam (1994, Nintendo Super Famicom)

4. Kidou Senshi Gundam Final Shooting - Special in 0079 (1995)

5. Kidou Senshi Gundam W - Endless Duel (1996, Nintendo Super Famicom)

6. Gundam Battle Assault (1998, Sony PlayStation)

7. Mobile Suit Gundam - Giren's Greed, Blood of Jion (2000, Sony PlayStation)

8. Mobile Suit Gundam - Journey to Jaburo (2000, Sony PlayStation 2)

9. Mobile Suit Gundam - Federation Vs. Jion (2001)

10. Mobile Suit Gundam - Federation Vs. Jion DX (2001)

11. Mobile Suit Gundam - Jionic Front (2001, Sony PlayStation 2)

12. Mobile Suit Z-Gundam - AEUG Vs. Titan (2003)

13. Mobile Suit Gundam SEED (2003, Sony PlayStation 2)

14. Mobile Suit Gundam - Encounters in Space (2003, Sony PlayStation 2)

15. Mobile Suit Gundam - Pilots Locus (2004, Nintendo GameCube)

16. Mobile Suit Gundam Vs. Z-Gundam (2004, Nintendo GameCube)

17. Mobile Suit Gundam SEED - Never Ending Tomorrow (2004, Sony PlayStation 2)

18. Mobile Suit Gundam - One Year War (2005, Sony PlayStation 2)

19. Mobile Suit Gundam SEED - Federation VS ZAFT (2005)

20. Mobile Suit Gundam Climax U.C. (2006, Sony PlayStation 2)

21. Mobile Suit Gundam SEED - Federation VS ZAFT II (2006)


- STAFF -


System programmer / Main programmer : Mark'N

Graphic designers : Yoshiyuki Shikano, C Domon, Yukie Sugimoto, Teiji Kobashi, Makoto Yamanaka, Sou Kajiwara, Takayuki Nanjyou, Kyousuke Sinba, Masaru Oshima, Masanori Yosikara, Tomoko Nakayama

CG producers : -ST Dews-, Tadao Odaka, Kohuji Tanak, Hiroyuki Honda, Kohuji Kobayashi, Yosinori Moriizumi, Keiko Imamura

MS designer : Kunio Oogawara

Character designer : Hiroshi Ausaka

Sound effects : Hirosi Yamanaka

Music : Naoya Odi

Sound programmer : Hiroshi Yamanaka

Hardware : Takahiro Azuma

Advertise : Tomoyo Sekiguchi

Voice actors : Tohru Huruya, Shuuiti Ikeda, Toshio Hurukawa, Kaneto Shiozawa

Producer : Takehiko Hoashi