CAESAR Logo

Catalogue of Arcade Emulation Software - the Absolute Reference

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

X-Arcade

X-Arcade

Large CAESAR Logo

Gals Panic (Export, EXPRO-02 PCB)

Kaneko, 1990.

Gals Panic (Japan, EXPRO-02 PCB)

Kaneko (Taito license), 1990.

Gals Panic (Korea, EXPRO-02 PCB)

Kaneko (Inter license), 1990.

Gals Panic (US, EXPRO-02 PCB)

Kaneko, 1990.